CE ukratko

Veština izrade farmaceutskih preparata – Compounding Event (CE)

Projekat Compounding Event (Veštine izrade magistralnih preparata) predstavlja još jedan od projekata edukativnog karaktera direktno vezanih za farmaceutsku struku i njeno unapređenje i zajedno sa projektima “Savetovanje pacijenata” i “Farmakoterapijski pristup “ čini kostur rada naše asocijacije.

Želja za realizacijom ovog projekta javila se usled dubljeg sagledavanja budućnosti farmaceutske prakse u kojoj se kristalno jasno izdvaja farmaceutska tehnologija i u okviru nje izrada magistalnih preparata. Takođe, u skladu sa promenama zdravstvenog sistema kada se pacijenti sve više okreću farmaceutima u potrazi za savetom, ovaj projekat ističe upravo savetodavnu ulogu farmaceuta pri izdavanju magistralnih preparata. Implementacijom ovog projekta, našim kolegama dajemo priliku da steknu dodatno iskustvo u izradi i izdavanju magistralnih preparata i samim tim steku neophodno samopouzdanje i iskustvo u radu, jer  samouveren i iskusan farmaceut može pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu pacijentu.

Projekat ima za cilj testiranje, ali i nadogradnju postojećeg znanja studenata farmacije iz oblasti farmaceutske tehnologije, u kombinaciji sa znanjima iz kozmetologije I farmakologije. Uključivanjem u ovaj projekat, studenti se mogu oprobati u majstorijama izrade magistalnih preparata, koje većina ljudi povezuje upravo sa farmaceutskom strukom.

Projekat je lansiran od strane IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation) pod nazivom Compounding Event (CE) i kao platforma ponuđen na sprovođenje svim organizacijama članicama IPSF-a.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.