Počasni članovi NAPSer-a

Članovi koji su svojim zalaganjem i entuzijazmom doprineli osnivanju i razvoju NAPSer-a

Slobodan Gigov

Miloš Radunović

Nataša Nikolić

Aleksandra Grković

Vladimir Obradović

Marko Karličić

Jovana Češljević

Marko Niketić

Vesna Vignjević

Jelena Marušić

Ivana Antonijević

Svetlana Kolundžić

Bojan Davinić

Milica Jovanović

Milanka Marunić

Andrijana Milošević Georgiev

Pavle Zelić

Ivan Rajinac

Nataša Savčić

Dunja Jovanović

Jelena Barjaktarović

Milan Šegović

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.