Konkurs za izbor EUPSA tima za 2021. godinu

Poštovane kolege,

Ovim putem želimo da Vas obavestimo da se otvara konkurs za izbor novih Koordinatora i Upravnog odbora Studentske asocijacije Farmaceutskog fakulteta Novi Sad (EUPSA), koji će na svoju dužnost stupiti 01.01.2021. godine i obavljati svoje funkcije do 31.12.2021. godine.

Pozivamo Vas da se kandidujete za jednu od pozicija, ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, ambicije, entuzijazma i vremena za obavljanje istih. Za pozicije se mogu kandidovati samo studenti smera farmacija (MF) i farmacija-medicinska biohemija (MB).

 

Praktične informacije:

-Konkurs se otvara sutra, u sredu (25.11.2020.) u 12h.

-Rok za slanje prijava traje 10 dana i završava se u petak (05.12.2020.) u 12h.

-Obratite pažnju na datume i vremena jer prijave pristigle nakon isteka roka nažalost neće biti uvažene!

-Prijava se obavlja slanjem e-mail-a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-Prijava treba da sadrži biografiju (CV) i motivaciono pismo za poziciju za koju se kandidujete u PDF formatu.

-Prijava važi samo sa jednu poziciju! Više informacija o svim pozicijama možete pronaći u daljem tekstu.

 

Odluka EUPSA Skupštine koju čine trenutni Upravni odbor i Koordinatori će biti javno objavljena nakon diskusije i izbora u četvrtak (10.12.2019.) u 14h na:

Takođe, obaveštenje o novom timu će biti poslato svim studentima preko e-mail-a.

Pozicije za koje se možete kandidovati su:

 • Predsednik
 • Generalni sekretar
 • Blagajnik
 • Koordinator projekta Savetovanje pacijenata (Patient Counselling Event- PCE)
 • Koordinator projekta Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event- CSE)
 • Koordinator projekta Veština izrade farmaceutskih preparata (Compounding Event- CE)  
 • Lokalni koordinator Programa svetske razmene studenata (Local Exchange Officer- LEO)
 • Koordinator Evropske multi-razmene studenata / TWIN razmene studenata (Local Mobility Officer- LMO)
 • Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health- PH)
 • Koordinator Evaluacije farmaceutskog kurikuluma (Moving On - EFK)
 • Koordinator Grupe medicinskih biohemičara (GMB)
 • Dizajner

 

U tekstu koji sledi se možete detaljnjije upoznati sa svakom pojedinačnom funkcijom:

 

 Predsednik:

- Osnovni zadatak: predstavljanje EUPSA-e pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Farmaceutskom fakultetu, Privredna akademija u Novom Sadu.

- Stara da se poštuju zakoni po kojima EUPSA funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici.

- Zajedno sa Generalnim Sekretarom EUPSA -e radi na unapređivanju funkcionisanja EUPSA-e. Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte.

- Zajedno sa Blagajnikom EUPSA -e, vodi računa da sve finansijske obaveze EUPSA-e budu na vreme izmirene, da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze EUPSA-e.

- Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

 

 Generalni Sekretar:

- Stara se da se sve u okviru EUPSA-e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima.

- Vodi računa da sve što se dešava u okviru EUPSA-e bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano.

- Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju.

- Redovno obaveštava sve članove EUPSA-e o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije.

- Promoviše EUPSA-u na svim poljima.

 

 Blagajnik:

- Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima EUPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu.

- Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije.

- Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa.

- Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste.

 

 Koordinator projekta Savetovanje pacijenata (Patient Counselling Event - PCE):

- Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa pacijentom.

- Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan- predavanja; drugi dan-radionica.

- Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica.

- Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

- Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

 

 Koordinator projekta Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event - CSE):

- Koordinira projekat koji usmerava studente medicine i farmacije jedne na druge, a sve u cilju unapređenja dijagnoze i terapije pacijenta.

- Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan- predavanja; drugi dan-radionica.

- Uspostavlja kontakt sa predavačima, moderatorima radionice i studentima medicine.

- Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

- Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

 

 Koordinator projekta Veština izrade farmaceutskih preparata (Compounding event - CE):

- Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine izrade magistralnih oblika farmaceutskih preparata.

- Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan - predavanja; drugi dan - radionica.

- Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica.

- Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

- Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

 

 Koordinator Svetske razmene studenata (Local Exchange Officer - LEO):

- Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.

- Stara se da se IPSF SEP (Student Exchange Program) odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation) i Asocijacije koje se tiču SEP-a.

- Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou.

- Redovno se odaziva online sastancima sa ostlim LEO-vima, a kojim presedava SEO (Student Exchange Officer).

 

 Koordinator Evropske multi-razmene studenata / TWIN razmene studenata (Local Mobility Officer - LMO):

- Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.

- Stara se da se EPSA (European Pharmaceutical Students' Association) projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA-e i Asocijacije.

- Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou.

- Redovno i ažurno sarađuje sa ostalim LMO-ovima i LS-om (Liaison Secretary).

 

 Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health - PH):

- Koordinira projektima Javnog zdravlja na lokalnom nivou sa ciljem podizanja svesti građana o određenim zdravstvenim problemima.

- Upoznat je sa kalendarom javnog zdravlja.

- Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave javnim zdravljem.

- Organizuje akcije na javnim mestima, bira i edukuje promotere za datu akciju.

- Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

- Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

 

 Koordinator Evaluacije farmaceutskog kurikuluma (Moving On - EFK):

- Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom: ,,Evaluacija farmaceutskog kurikuluma".

- Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih izveštaj.

- Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

 

 Koordinator Grupe Medicinskih Biohemičara (GMB)

- Organizacija i vođenje tima uz učestvovanje u projektima EUPSA-e.

- Organizuje samostalne projekte za studente smera farmacija-medicinska biohemija (MB).

- Uspostavlja saradnju sa drugim fakultetima struka srodnih medicinskoj biohemiji.

- Uspostavlja zvaničnu saradnju sa udruženjima, institucijama i kompanijama u čijem radu učestvuju medicinski biohemičari.

 

 Dizajner

- Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa Koordinatorima EUPSA-e.

- Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programom Photoshop) i internetom uopšte.

- U saradnji sa Generalnim sekretarom postavlja obaveštenja na sajt Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad.

 

 

Očekujemo vaše prijave! 

Takođe, ukoliko su Vam neophodne dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju! 

 

S' poštovanjem,

EUPSA tim 2020.

      
   
     
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.