Treći krug izbora za NAPSer tim 2022.

Dragi NAPSer-ovci,

Raspisan je treći krug izbora za NAPSer tim 2022!
Pozivamo da se kandidujete za jednu od funkcija ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, entuzijazma i vremena za obavljanje istih.

Rok za prijavu je 21. 12. do 20:00h.

Da bi vaša kandidatura bila validna, neophodno je poslati CV i Motivaciono pismo za određenu poziciju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Poželjno je da uz CV i Motivaciono pismo priložite i pisanu podršku vaše Lokalne kancelarije.

Napomena: Kandidati koji se prijavljuju za poziciju IT Koordinatora, uz prijavu prilažu i predlog dizajna naslovne slike za Fejsbuk, na temu ‚‚Mentalno zdravlje".


*Detaljnije informacije o satnici i lokaciji biće objavljene naknadno.

Ovde se možete informisati detaljnije o samoj proceduri izbora.

Opisi pozicija:

IPSF CP (Contact Person)

- U obavezi je da poznaje strukturu i funkcionisanje IPSF-a;
- U obavezi je da dobro poznaje engleski jezik (pisana i usmena konverzacija);
- Predstavlja kontakt između IPSF-a, NAPSer-a i Lokalnih kancelarija;
- Blagovremeno izveštava IPSF o aktivnostima NAPSer-a;
- U obavezi da piše Policy dokumenata za adektavnu temu odabranu od strane IPSF-a;
- Stara se zajedno sa Blagajnikom da članarina u IPSF-u bude plaćena blagovremeno;
- Obaveštava NAPSer tim i Lokalne koordinatore o ciljevima, projektima, kampanjama i ostalim aktivnostima IPSF-a i obezbeđuje propratnu dokumentaciju ukoliko postoji
- U obavezi je da dostavi tražene materijale i odgovori na sva pitanja postavljena od strane IPSF-a;
- U skladu sa finansijskim mogućnostima prisustvuje IPSF kongresu i EuRO simpozijumu;
- U obavezi je da prisustvuje svim CP sastancima;
- U obavezi je da sve informacije IPSF-a o Javnom zdravlju prosleđuje NKJZ-u, i obratno;
- Implementira i unapređuje edukativne projekte IPSF-a zajedno sa Lokalnim koordinorima projekata;
- U obavezi je da održava kontinuiranu komunikaciju sa članovima NAPSer tima;
- U obavezi je da održava kontinuiranu komunikaciju sa Lokalnim koordinatorima i pomaže u relazaciji projekata;
- Prisustvuje svim edukativnim projektima realizovanim u Lokalnim Kancelarijama u skladu sa mogućnostima;
- Radi na unapređenju NAPSera zajedno sa ostatkom tima;
- Reprezentuje NAPSer na Stručnim skupovima;

NKJZ (Nacionalni koordinator Javnog zdravlja)

- Zadužen za koordinaciju projekata Javno zdravlje na nacionalnom nivou i komunikaciju sa Lokalnim koordinatorima Javnog zdravlja;
- Kontakt osoba sa svim organizacijama čiji domen delovanja se poklapa sa domenom delovanja NAPSer-a u okviru projekta Javno zdravlje na nacionalnom nivou;
- Prikuplja izveštaje sa svih akcija Javnog zdravlja i prosleđuje ih LS-u i CP-u, a oni dalje to prosleđuju EPSA-i i IPSF-u;
- Saziva sastanke sa Lokanim koordinatorima Javnog zdravlja u cilju njihove edukacije i povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema;
- Stara se da na internet stranici NAPSer-a uvek budu najnovije i tačne informacije o aktuelnim aktivnostima u projektu Javno zdravlje;
- Dobro poznaje kalendar javnog zdravlja i u skladu sa aktuelnostima i sferom interesovanja studenata farmacije sprovodi i uvodi nove akcije Javnog zdravlja;
- Jednom godišnje organizuje susrete volontera, povodom Dana volontera u jednom od gradova u kojoj postoji lokalna kancelarija NAPSer-a;
- Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri;

IT Koordinator

- Zadužen je za administraciju sajta NAPSer-a;
- Zadužen je za objavljivanje neophodnih sadržaja na NAPSer sajt, u dogovoru sa NAPSer timom i članovima Lokalnih kancelarija;
- Zadužen za održavanje NAPSer foruma, u saradnji sa Generalnim sekretarom;
- Zadužen je za promociju, održavanje i obnavljanje sadržaja društvenih mreža NAPSer-a;
- Vodi računa o pravilnom funkcionisanju hostinga, domena i mail adresa članova NAPSer-a i Lokalnih kancelarija;
- Zadužen je za dizajn i realizacija svih materijala i publikacija za potrebe NAPSer-a;
- Ima ulogu tehničke podrške na svim događajima koje NAPSer organizuje;
- Održava komunikaciju sa lokalnim koordinatorima koji su u njegovoj nadležnosti (Dizajner, Marketing Officer i sl); 
- Treba da bude ažuran i uvek dostupan članovima NAPSer tima i Lokalnih kancelarija u cilju obavljanja ovih dužnosti;
- Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri;

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.