Konkurs za koordinatora Javnog zdravlja (EUPSA)

Poštovane kolege, 

 

Ovim putem želimo da vas obavestimo da se danas otvara konkurs za PH koordinatora Studentske asocijacije Farmaceutskog fakulteta Novi Sad, EUPSA-a, koji će na svoju dužnost stupiti 05.04.2022. godine i obavljati svoju funkciju do 31.12.2022. godine.

 

Za poziciju koordinatora se mogu kandidovati isključivo studenti smera Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija

Prednost na izborima imaju kandidati koji su prethodno bili članovi PH, GMB ili SEP tima.

 

 

Važne informacije:

 

💠 Konkurs se otvara 1. aprila.

 

💠 Rok za slanje prijava je do 5. aprila.

 

💠 Kandidaturu u vidu CV-ja i motivacionog pisma treba da dostavite na sledeću e-mail adresu za poziciju za koju se kandidujete u PDF formatuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rezultati izbora će biti javno objavljeni 5. aprila.

 

PH KOORDINATOR

  • Koordinira akcije Javnog zdravlja na nivou Lokalne kancelarije; 
  • Na inovativne načine, u saradnji sa PH timom, obeležava datume značajne za farmaceutsku i medicinsku struku, a sve sa ciljem podizanja svesti  i edukacije učesnika akcije;
  • Uspostavlja kontakte i saradnju sa relevantnim institucijama;
  • Adekvatno arhivira i dokumentuje izveštaje sprovedenih akcija Javnog zdravlja na forumu;
  • Formira PH tim na godišnjem nivou, edukuje volontere i u saradnji sa njima organizuje akcije Javnog zdravlja;
  • Prisustvuje na sastancima, redovno i ažurno sarađuje sa PH koordinatorima Lokalnih kancelarija i NKJZ NAPSer-a (Nacionalnim koordinatorom Javnog zdravlja NAPSer-a).
      
   
     
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.