TWINNET Beograd - Barselona (BPSA)

 

Ovogodišnji Twinnet će se održati sa Barselonom. Prvi deo Twin-a će se održati u periodu od 25.04.-03.05. kada će studenti iz Barselone biti naši domaćini. Što se više bližio naš odlazak u Španiju, otvorili smo konkurs za zainteresovane studente. Nakon prezentacije samog programa i otvaranja konkursa dobili smo 14 prijava. Od 14 prijava izabrani su 10 učesnika koji će ove godine učestvovati u Twin-u. Jedan od glavnih faktora odabira kadidata bilo je motivaciono pismo kao i aktivnost samih učesnika kroz volontiranje. Zadovoljstvo mi je da kazem da smo sve studente iz prve, druge i treće godine primili, a čak imamo i prisustvo studenta četvrte i pete godine. Učesnici ovogodišnjeg Twin-a su: Katarina Marković, Aleksandar Jovanović, Isidora Laketić, Isidora Bošković, Isidora Stefanović, Jovana Vulić, Vuk Petrović, Vukašin Petrović, Anja Radojčić. Anastasija Filipović

      
   
     
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.