Konkurs za članove PSANS tima za 2023. godinu

Drage kolege,

Čast nam je da ovim putem otvorimo konkurs za izbor novog Upravnog odbora PSANS-a, koji će stupiti na dužnost  1. 1. 2023. godine i obavljati svoje funkcije do 31. 12. 2023. godine.

Pozivamo sve zainteresovane studente Farmacije sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu da se prijave, ukoliko smatraju da imaju znanja, sposobnosti, ambicije, entuzijazma i vremena za obavljanje određene funkcije.

 

 Pozicije za koje se možete kandidovati su:

 

- Predsednik

- Generalni sekretar

- Blagajnik

- Lokalni PCE koordinator (Lokalni koordinator Savetovanja pacijenata)

- Lokalni CSE koordinator (Lokalni koordinator Farmakoterapijskog pristupa)

- Local Exchange Officer (Lokalni koordinator Svetske razmene studenata)

- Twinnet koordinator

- Lokalni koordinator Javnog zdravlja

- Data Analyst (DA)

- Dizajner

 

Prijave u vidu popunjenog PSANS formulara (sadrži biografiju i motivaciono pismo) poslati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (u naslovu mejla napisati za koju se poziciju kanididujete)!

 

Rok za prijavu je 18. 12. 2021. u 23.59!!!

 

FORMULAR IZBORI 2023. 

U tekstu koji sledi se možete detaljnije informisati o svakoj pojedinačnoj poziciji:

 

Predsednik:

Osnovni zadatak: predstavljanje PSANS-a pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Univerzitetu u Novom Sadu

Stara da se poštuju zakoni po kojima PSANS funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici

Zajedno sa Generalnim Sekretarom PSANS-a radi na unapređivanju funkcionisanja PSANS-a

Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte

Zajedno sa Blagajnikom PSANS-a, vodi računa da sve finansijske obaveze PSANS-a budu na vreme izmirene, da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze PSANS-a

Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

 

Generalni sekretar:

Stara se da se sve u okviru PSANS-a odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima

Vodi računa da sve što se dešava u okviru PSANS-a bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano

Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju

Redovno obaveštava sve članove PSANS-a o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije

Vodi zapisnik na redovnim i vanrednim sednicama Upravnog odbora, te nakon svakog piše izveštaj i prosleđuje ga na NAPSer forum

Promoviše PSANS na svim poljima

 

Blagajnik:

Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima PSANS raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu

Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije

Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa

Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste

 

Lokalni PCE koordinator (Lokalni koordinator Savetovanja pacijenata):

Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa pacijentom

Poznaje Pravilnik i Vodič za PCE

Organizuje projekat: predavanja i radionica (tokom istog dana, ili podeljeno po celinama na dva dana)

Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica

Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u PCE delu

Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, IPSF CP-ju

Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

Lokalni CSE koordinator (Lokalni koordinator Farmakoterapijskog pristupa):

Koordinira projekat koji usmerava studente medicine i farmacije jedne na druge, a sve u cilju unapređenja dijagnoze i terapije pacijenta

Poznaje Pravilnik i Vodič za CSE

Organizuje projekat: predavanja i radionica (tokom istog dana, ili podeljeno po celinama na dva dana)

Uspostavlja kontakt sa predavačima, moderatorima radionice i studentima medicine

Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u delu CSE

Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, IPSF CP-ju

Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

Local Exchange Officer (Lokalni koordinator Svetske razmene studenata):

Dobro poznaje engleski jezik

Poznaje Pravilnik i Vodič za SEP (Student Exchange Program)

Stara se da se IPSF SEP odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation) i Asocijacije, a koje se tiču SEP-a

Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou

Redovno se odaziva onlajn sastancima sa ostalim LEO-vima, a kojim presedava IPSF SEO (Student Exchange Officer)

Redovno komunicira sa IPSF SEO-om i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u SEP delu

Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, IPSF SEO-u

Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

Twinnet koordinator:

Dobro poznje engleski jezik

Poznavanje Pravilnika i Vodiča za TWINNET

Stara se da se EPSA (European Pharmaceutical Students Association) projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA – e i Asocijacije

Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou

Redovno komunicira sa ostalim Twinnet koordinatorima i EPSA LS – om (Liaison Secretary), razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u TWINNET delu

Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, EPSA LS – u

Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

Lokalni koordinator Javnog zdravlja:

Koordinira projektima Javnog zdravlja na lokalnom nivou, sa ciljem podizanja svesti građana o određenim zdravstvenim problemima

Poznaje Pravilnik i Vodič za Javno zdravlje

Upoznat je sa kalendarom Javnog zdravlja

Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave Javnim zdravljem

Organizuje akcije na javnim mestima, bira i edukuje promotere za datu akciju

Redovno komunicira sa Nacionalnim koordinatorom za Javno zdravlje i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u delu za Javno zdravlje

Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, Nacionalnom koordinatoru za Javno zdravlje

Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

Data Analyst (DA):

Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom „Evaluacija farmaceutskog kurikuluma”

Poznaje Pravilnik i Vodič za EFK

Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih u izveštaj

Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u EFK delu

Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

Dizajner

Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima PSANS-a

Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programima CorelPhotoshopAdobe ilustrator) i internetom uopšte

U saradnji sa Generalnim sekretarom postavlja obaveštenja na sajt Medicinskog fakulteta

Dizajnira dva Newsletter-a godišnje, u saradnji sa Generalnim sekretarom

Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 *Napomena: Izbori će se održati u četvrtak, 21. decembra! Svi prijavljeni kandidati će biti naknadno obavešteni o satnici, kao i o mestu održavanja izbora.

 

***O svim projektima koje organizuje naša Lokalna kancelarija možete se dodatno  informisati na www.napser.org. Informacije o EPSA – i i njenim projektima možete potražiti na www.epsa-online.org, a o IPSF-u na www.ipsf.org.

 

***Za bilo kakva pitanja ili informacije možete nam se obratiti lično ili na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Srdačan pozdrav,

PSANS tim 2022.

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.