Treči krug izbora za NAPSer tim 2023.

 

Dragi NAPSer-ovci,

Raspisan je treći krug izbora za NAPSer tim 2023!
Pozivamo vas da se kandidujete za jednu od funkcija ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, entuzijazma i vremena za obavljanje istih.

Rok za prijavu je 18.12. do 20:00h.

Da bi vaša kandidatura bila validna, neophodno je poslati CV i Motivaciono pismo za određenu poziciju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Poželjno je da uz CV i Motivaciono pismo priložite i pisanu podršku vaše Lokalne kancelarije.

Napomena: Kandidati koji se prijavljuju za poziciju IT Koordinatora, uz prijavu prilažu i predlog dizajna cover slike na temu "Bol"

Izbori za NAPSer tim 2023. će biti organizovani online, a o datumu i vremenu bićete naknadno obavešteni.
Detaljnije informacije će vam stići na na e-mail.

Ovde se možete informisati detaljnije o samoj proceduri izbora.

Opisi pozicija:

 

IPSF SEO (Student Exchange Officer)

- Napredno poznavanje engleskog jezika;
- Poznaje sva zvanična NAPSer i IPSF dokumenta koja se tiču SEP-a;
- Stara se da aktivnosti koje prate SEP godinu se odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa zvaničnim dokumentima IPSF-a i NAPSer-a;
- Stara se da informacije vezane za SEP na NAPSer i IPSF internet stranici budu ažurirane;
- Promoviše SEP na nacionalnom i internacionalnom nivou;
- IPSF SEO predstavlja most između IPSF-a i LEO-ova;
- Edukuje, savetuje, koordiniše LEO-ove i saziva sastanke sa njima u cilju njihovog efikasnijeg rada, kao i rešavanja eventualnih problema;
- Obrađuje statističke podatke vezane za ovaj projekat i uvrstava ih u godišnji izveštaj;
- Prisustvuje IPSF kongresima i skupštinama, predstavlja zvaničnog delegata NAPSer-a;
- Zajedno sa NAPSer Blagajnikom vodi računa da su na vreme prikupljene SEP kotizacije;
- Obavlja dužnosti u okviru NAPSer tima koje su dogovorene u okviru NAPSer tima;

 

IT Koordinator

- Zadužen je za administraciju sajta NAPSer-a;
- Zadužen je za objavljivanje neophodnih sadržaja na NAPSer sajt, u dogovoru sa NAPSer timom i članovima Lokalnih kancelarija;
- Zadužen za održavanje NAPSer foruma, u saradnji sa Generalnim sekretarom;
- Zadužen je za promociju, održavanje i obnavljanje sadržaja društvenih mreža NAPSer-a;
- Vodi računa o pravilnom funkcionisanju hostinga, domena i mail adresa članova NAPSer-a i Lokalnih kancelarija;
- Zadužen je za dizajn i realizacija svih materijala i publikacija za potrebe NAPSer-a;
- Ima ulogu tehničke podrške na svim događajima koje NAPSer organizuje;
- Održava komunikaciju sa lokalnim koordinatorima koji su u njegovoj nadležnosti (Dizajner, Marketing Officer i sl); 
- Treba da bude ažuran i uvek dostupan članovima NAPSer tima i Lokalnih kancelarija u cilju obavljanja ovih dužnosti;
- Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri;

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.