Konkurs za članove PSANS tima za 2024. godinu (PSANS)

Drage kolege,

Čast nam je da ovim putem otvorimo konkurs za izbor novog Upravnog odbora PSANS-a, koji će stupiti na dužnost  1. 1. 2024. godine i obavljati svoje funkcije do 31. 12. 2024. godine.

Pozivamo sve zainteresovane studente integrisanih akademskih studija farmacije sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu da se prijave, ukoliko smatraju da imaju znanja, sposobnosti, ambicije, entuzijazma i vremena za obavljanje određene funkcije.
 
Pozicije za koje se možete kandidovati su:

 • Predsednik
 • Generalni sekretar
 • Blagajnik
 • Lokalni PCE koordinator (Lokalni koordinator Savetovanja pacijenata)
 • Lokalni CSE koordinator (Lokalni koordinator Farmakoterapijskog pristupa)
 • Lokalni CE koordinator (Lokalni koordinator Veština izrade farmaceutskih preparate)
 • Local Exchange Officer (Lokalni koordinator Svetske razmene studenata)
 • Twinnet koordinator
 • Lokalni koordinator Javnog zdravlja
 • Data Analyst (DA)
 • Dizajner
 • Marketing Officer

Prijave u vidu popunjenog PSANS formulara (sadrži biografiju i motivaciono pismo) poslati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (u naslovu mejla napisati za koju se poziciju kanididujete!).

 

Rok za prijavu je 20. 12. 2023. u 22.00!!!

Link za formular

 

U tekstu koji sledi se možete detaljnije informisati o svakoj pojedinačnoj poziciji:

Predsednik

Osnovni zadatak: predstavljanje PSANS-a pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Univerzitetu u Novom Sadu.
Stara se da se poštuju zakoni po kojima PSANS funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici.
Zajedno sa Generalnim sekretarom i Blagajnikom čini Uži upravni odbor koji se stara o unapređenju funkcionisanja tima.
Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte.
Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

 

Generalni sekretar

Stara se da se sve u okviru PSANS-a odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima.
Vodi računa da sve što se dešava u okviru PSANS-a bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano.
Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju.
Redovno obaveštava sve članove PSANS-a o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije i stara se o saradnji unutar tima.
Vodi zapisnik na redovnim i vanrednim sednicama Upravnog odbora, te nakon svake piše izveštaj i prosleđuje ga na NAPSer forum.

 

Blagajnik

Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima PSANS raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu.
Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije.
Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa.
Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste.
Zadužen je da prikupi sredstva za projekte koji se organizuju tokom godine, kao i da njima racionalno raspolaže.

 

Lokalni PCE koordinator (Lokalni koordinator Savetovanja pacijenata)

Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa pacijentima.
Organizuje projekat: predavanja i radionica.Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim Lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, sa ciljem unapređenja projekta. Nakon završenog projekta dostavlja izveštaj Nacionalnom koordinatoru.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Timski rad
 • Organizovanost
 • Entuzijazam
 • Spremnost ka učenju

 

Lokalni CSE koordinator (Lokalni koordinator Farmakoterapijskog pristupa)

Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije i saradnje studenta farmacije sa studentima medicine.
Organizuje projekat: predavanja i radionicu.
Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim Lokalnim koordinatorima i razmenjuje ideje i pitanja sa ciljem unapređenja projekta. Nakon završenog projekta dostavlja izveštaj Nacionalnom koordinatoru.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Timski rad
 • Organizovanost
 • Entuzijazam
 • Spremnost ka učenju

 

Lokalni CE Koordinator (Koordinator Veština izrade farmaceutskih preparate)

Koordinira projektom koji ima za cilj popularizaciju i približavanje izrade farmaceutskih preparata studentima.
Organizuje projekat: predavanja i radionicu.
Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim Lokalnim koordinatorima i razmenjuje ideje i pitanja, sa ciljem unapređenja projekta. Nakon završenog projekta dostavlja izveštaj Nacionalnom koordinatoru.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Timski rad
 • Organizovanost
 • Entuzijazam
 • Spremnost ka učenju

 

Local Exchange Officer (Lokalni koordinator Svetske razmene studenata)

Stara se da se IPSF SEP odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a i Asocijacije.
Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou.
Redovno komunicira sa IPSF SEO-om i ostalim Lokalnim koordinatorima i razmenjuje ideje sa ciljem što bolje promocije i organizacije projekta.
Nakon završene razmene, u obavezi je da dostavi izveštaj o aktivnostima.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Engleski jezik (fluent)
 • Komunikativnost
 • Društvenost
 • Timski rad

 

Twinnet koordinator

Stara se da se EPSA projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA–e i Asocijacije.
Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou.
Redovno komunicira sa ostalim Twinnet koordinatorima i EPSA LS–om i razmenjuje ideje sa ciljem pronalaska partnera i uspešne realizacije projekta.
Nakon završene razmene, u obavezi je da dostavi izveštaj o aktivnostima.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Engleski jezik (fluent)
 • Komunikativnost
 • Društvenost
 • Timski rad

 

Lokalni koordinator Javnog zdravlja

Koordinira akcijama Javnog zdravlja na lokalnom nivou, sa ciljem podizanja svesti građana o aktuelnim zdravstvenim temama.
Upoznat je sa kalendarom Javnog zdravlja.
Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave Javnim zdravljem.
Organizuje akcije na javnim mestima, priprema materijal i stara se o pripremi volontera za akciju.
Redovno komunicira sa Nacionalnim koordinatorom Javnog zdravlja i ostalim Lokalnim koordinatorima i razmenjuje ideje i pitanja.
Nakon održane akcije, u obavezi je da dostavi izveštaj.

Potrebne veštine:

 • Kreativnost
 • Organizovanost
 • Snalažljivost
 • Timski rad

 

Data Analyst (DA)

Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom „Evaluacija farmaceutskog kurikuluma”.
Obrađuje ankete koje se sprovode nakon projekata, sa ciljem analize i unapređenja kvaliteta projekata.
Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih u izveštaj.
Redovno komunicira sa ostalim Lokalnim koordinatorima i razmenjuje ideje.

Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Organizovanost
 • Statistička obrada podataka
 • Timski rad

 

Dizajner

Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima i Marketing Officer-om.
Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programima CanvaPhotoshop i Adobe Illustrator) i vizuelnim formatima u
štampanom i digitalnom obliku.
Dizajnira dva Newsletter-a godišnje, u saradnji sa Generalnim sekretarom.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Kreativnost
 • Timski rad
 • Strpljivost
 • Veštine u radu na računaru

 

Marketing Officer - NOVA POZICIJA!

Upravlja PSANS-ovim profilima na društvenim mrežama (FacebookInstagram i Linkedin) i vodi evidencije o sadržaju i redosledu
oglašavanja.
Sarađuje sa Dizajnerom u pogledu ideja za sadržaj koji će biti deljen putem svih kanala komunikacije.
Redovno komunicira sa IT Koordinatorom i ostalim Lokalnim koordinatorima, prati trendove na društvenim mrežama i implementira ideje u redovan sadržaj.

Potrebne veštine:

 • Organizovanost
 • Elokventnost
 • Timski rad
 • Kreativnost
 • Pedantnost

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor čine tri člana koja su aktivno učestvovala u radu Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora prvenstveno su zaduženi za praćenje rada Predsednika, Blagajnika i Generalnog Sekretara, sa kojima zajedno donose odluke koje su od najboljeg interesa za rad Asocijacije.
Pored toga, zaduženja Nadzornog odbora uključuju praćenje celokupnog rada Asocijacije, u cilju usmeravanja ideja ka pravom putu realizacije, prenošenje PSANS „duha” i tradicije na mlađe generacije, korigovanje sadržaja za društvene mreže i sl.

 

*Napomena: Izbori će se održati u četvrtak, 21. decembra. Svi prijavljeni kandidati će biti naknadno obavešteni o satnici, kao i o mestu održavanja izbora.
 
***O svim projektima koje organizuje naša Lokalna kancelarija možete se dodatno informisati na www.napser.org. Informacije o EPSA-i i njenim projektima možete potražiti na www.epsa-online.org, a o IPSF-u na www.ipsf.org.
 
***Za bilo kakva pitanja ili informacije možete nam se obratiti lično ili na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
Srdačan pozdrav,

PSANS tim 2023.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.