Ko može da učestvuje

Pravo na učešće u Twinnet projektu imaju studenti farmacije fakulteta na kojima postoji lokalna kancelarija NAPSer-a.

U delu lokalne kancelarije, možete pronaći sve informacije u vezi sa lokalnim kancelarijama koje su članice NAPSer-a, njihovim aktivnostima i načinima kako da se aktivno uključite u rad vaše lokalne kancelarije.

S obzirom da se prijavi više studenata nego što je raspoloživih mesta za Twinnet projekat, NAPSer je u saradnji sa lokalnim kancelarijama definisao pravila na osnovu kojih se vrši selekcija. U delu Proces selekcije se nalaze detalji u vezi sa kriterijumima i bodovnom sistemu, odnosno načinu selekcije kandidata prijavljenih za EPSA Twinnet.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.