Kako da učestvujete

IPSF (International Pharmaceutical Students' Federatin) je ovaj projekat ponudio kao platformu svim organizacijama članicama, što je u našoj zemlji NAPSer. NAPSer projekat Evaluacija farmaceutskog kurikuluma sprovodi kroz lokalne kancelarije.

Lokalne kancelarije samostalno odlučuju da li će sprovoditi projekat pri čemu od NAPSer-a dobijaju pomoć za realizaciju projekta. Lokalnim kancelarijama je ostavljena sloboda da koncept projekta modifikuju u skladu sa potrebama svojih studenata i efektom koji žele da postignu.

O aktuelnim EFK projektima na nivou lokala sve studente informišemo putem NAPSer Vesti. Takođe, možete direktno kontaktirati EFK koordinatora vaše lokalne kancelarije.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.