Kako da učestvujete?

NAPSer projekat Savetovanje Pacijenata sprovodi kroz lokalne kancelarije.

Lokalne kancelarije samostalno odlučuju da li će i u kom periodu sprovoditi projekat pri čemu od NAPSer-a dobijaju pomoć za realizaciju projekta. Lokalnim kancelarijama je takođe ostavljena sloboda da koncept projekta modifikuju u skladu sa potrebama svojih studenata i efektom koji žele da postignu.

Projektom na nacionalnom nivou koordiniše IPSF CP (IPSF Contact Person), a na nivou lokalnih kancelarija za ovaj projekat su zaduženi PCE koordinatori.

O aktuelnim PCE projektima na nivou lokala sve studente informišemo putem NAPSer Vesti. Takođe možete direktno kontaktirati PCE koordinatora svoje lokalne kancelarije:

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.