Rang lista za TWIN Niš-Porto (NiPSA)

Rang lista za TWIN Niš-Porto:

 

 

Ime i prezime

UP

PGS

M

B

1.

Aleksandra Antić

5

2

1

2

2.

Aleksandra Petrović

5

2

1

2

3.

Anđela Disić

5

2

1

2

4.

Milica Milošević

5

2

1

2

5.

Danilo Dinić

4

2

1

1

6.

Stefan Stojanović

3

0

1

2

7.

Miljana Jovanović

3

0

1

2

8.

Maja Grigorov

3

0

1

2

9.

Katarina Baćević

3

0

1

2

10.

Milica Martinović

3

0

1

2

11.

Marija Marković

3

0

1

2

12.

Biljana Barjaktarović

1

0

1

0

13.

Jovana Ristić

1

0

1

0

14.

Danilo Djokić

1

0

1

0

15.

Emilija Kostić

0,5

0

0,5

0

16.

Katarina Ranđelović

0,5

0

0,5

0

17.

Maja Todorović

0,5

0

0,5

0

18.

Matija Milutinović

0,5

0

0,5

0

19.

Aleksandra Stevčić

0,5

0

0,5

0

20.

Miljana Petrović

0,5

0

0,5

0

21.

Ivana Krsmanović

0,5

0

0,5

0

UP = PGS + M + B

UP – ukupni poeni
PGS – poeni godine studija (I,II – 2; III – 1; IV, V+ – 0)
M – ocena motivisanosti ( subjektivna procena LMO-a, 1, 0,5 ili 0 poena);
B – bonus poeni (0, 1 ili 2); bonus poene dobijaju studenti koji su bili/su trenutno, u timu lokalne
kancelarije, NAPSer timu ili su bili/su trenutno volonteri Javnog Zdravlja, Tima medicinskih biohemičara ili
nekog drugog tima ili radne grupe u okviru LK.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.