Konkurs za članove KgPSA tima za 2020. godinu (KgPSA)

 

Konkurs za članove KgPSA tima za 2020. godinu

Drage kolege,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da su raspisani izbori za novi tim Asocijacije studenata farmacije u Kragujevcu (KgPSA-e).

Novoizabrani tim svoje dužnosti će obavljati od 1. januara do 31. decembra 2020. godine.

Prijavu, koja podrazumeva CV i motivaciono pismo za poziciju za koju aplicirate (u PDF formatu), možete dostaviti na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., najkasnije do srede, 18. decembra 2019. godine, do 20 časova!

Konačna odluka biće objavljena 25. decembra 2019. godine na KgPSA stranici na Facebook-u.

Možete se prijaviti za neku od sledećih pozicija:

 • Predsednik
 • Generalni sekretar
 • Blagajnik
 • LEO (Local Exchange Officer)
 • LMO (Local Mobility Officer)
 • PCE koordinator(koordinator za savetovanje pacijenata)
 • CSE koordinator(koordinator za farmakoterapijski pristup)
 • CE koordinator (koordinator za veštinu izrade farmaceutskih preparata)
 • PH koordinator(koordinator akcija Javnog zdravlja)
 • EFK koordinator(koordinator za evaluaciju farmaceutskog kurikuluma)
 • Dizajner

Svaka od ovih pozicija zahteva sledeće:

Predsednik

 

 • zastupa i predstavlja KgPSA-u, kako na Fakultetu, tako i u drugim institucijama, na nacionalnim i međunarodnim skupovima;
 • stara se da se poštuju zakoni po kojima KgPSA funkcioniše, Statut i Pravilnici;
 • prati rad i usmerava tim;
 • unapređuje funkcionisanje KgPSA-e;
 • saziva i vodi redovne ivanredne sednice;
 • zajedno sa Blagajnikom vodi računa o finansijama KgPSA-e;
 • uspostavlja saradnju kako sa upravom fakulteta, tako i sa drugim relevantim udruženjima, institucijama i kompanijama;

 

Generalni sekretar

 

 • vodi računa o svim zvaničnim dokumentima;
 • održava kontakt sa drugim organizacijama;
 • obaveštava tim o aktuelnostima;
 • zajednosa Blagajnikom vodi računa o finansijama KgPSA-e;
 • obezbeđuje sva neophodna dokumenta koja zahteva uprava fakulteta;

 

 Blagajnik

 

 • stara se o racionalnom i adekvatnom trošenju budžeta KgPSA-e;
 • dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije;
 • pronalazi i pregovara sa potencijalnim sponzorima;

 

 LEO (Local Exchange Officer):

 

 • neophodno je dobro poznaje engleski jezik;
 • poznavanje Pravilnika i Vodiča SEP-a;
 • organizovanje smeštaja, prakse, ali i društvenih aktivnosti za sve studente koji dolaze na razmenu;
 • pomoć studentima prilikom apliciranja za SEP
 • promovisanje IPSF SEP projekta na lokalnom nivou
 • stalna komunikacija sa SEO-om
 • redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma

 

LMO (Local Mobility Officer):  

 

 • neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika;
 • poznavanje Pravilnika i Vodiča za TWIN
 • komunicira sa LS-om idrugim LMO-ima
 • komunicira sa koordinatorom iz partnerske organizacije radi organizovanja projekta;
 • organizuje aktivnosti tokom dela projekta koji se sprovodi u Kragujevcu
 • redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma

 

PCE koordinator(koordinator za savetovanje pacijenata)

 

 • poznavanje Pravilnika i Vodiča za PCE;
 • organizuje savetovanje pacijenata (predavanja i radionice);
 • stupa u kontakt sa predavačima;
 • u saradnji sa Blagajnikom obezbeđuje sponzorstvo za projekat;
 • piše izveštaj po završetku projekta;
 • redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma

 

CSE koordinator(koordinator za farmakoterapijski pristup):

 • poznavanje Pravilnika i Vodiča za CSE
 • organizuje farmakoterapijski pristup (predavanja i radionice);
 • komunicira sa koordinatorom za projekat za medicinare
 • stupa u kontakt sa predavačima;
 • u saradnji sa Blagajnikom obezbeđuje sponzorstvo za projekat;
 • piše izveštaj po završetku projekta;
 • redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

CE koordinator (Veština izrade farmaceutskih preparata):

 • poznavanje Pravilnika i Vodiča za CE;
 • organizacija samog događaja: predavanja i radionice;
 • uspostavljanje kontakta sa predavačima i moderatorima radionica;
 • zajedno sa Blagajnikom traži potencijalne sponzore događaja;
 • redovna komunikacija sa CP-jem, slanje i zveštaja CP-ju nakon održanog projekta;
 • redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma, u delu CE.

 

 PH koordinator(koordinator akcija Javnog zdravlja):

 

 • formira kalendar akcija Javnog zdravlja;
 • sprovodi akcije Javnog zdravlja prema kalendaru;
 • sarađuje sa Institucijama i pojedincima koji učestvuju u promociji zdravlja; stalno je u kontaktu sa volonterima;
 • stalno je u kontaktu sa nacionalnim PH koordinatorom i drugim lokalnim koordinatorima;
 • sprovodi nove akcije;
 • redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

 

EFK koordinator(koordinator za evaluaciju farmaceutskog kurikuluma)

 

 • poznaje Pravilnik i Vodič za EFK
 • sprovodi anketu jednom godišnje;
 • obrađuje podatake;
 • redovno i aktivno učestvuje u radu NAPSer foruma.

 Dizajner

 • dobro poznaje rad na računaru (Photoshop, Adobe illustrator i drugo…);
 • dizajnira sve neophodne materijale u dogovoru sa Koordinatorima;
 • aktivno ažurira profile KgPSA-e na društvenim mrežama;
 • redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

Napomena: Osoba koja aplicira za poziciju dizajnera uz prijavu dostavlja i ideju za KgPSA Novogodišnju čestitku.

Ako posedujete navedena znanja i veštine, entuzijazam i spremni ste za timski rad, prijavite se!                                                                                                           

Više informacija o svim projektima možete naći na www.napser.org, a takođe nam se za sva pitanja i nedoumice možete obratiti putem mail-a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Radujemo se vašim prijavama i jedva čekamo da novi tim započne još jednu izvanrednu KgPSA godinu!

 

Srdačan pozdrav,

KgPSA tim 2019.

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.